วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึก

บันทึกประจำเดือนพฤศจิกายน
สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน พบท่านรองผู้อำนวยการ
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ท่านรองผู้อำนวยการแนะนำตัวที่หน้าเสาธง
พบท่านอาจารย์ประจำสายชั้น หัวหน้าสายชั้น
พบท่านอาจารย์พี่เลี้ยง รับฟังรายละเอียดงาน อาจารย์พี่เลี้ยงให้ตารางสอน เข้าห้องแนะนำตัวกับเด็กนักเรียน ชั้น ป. 5 ห้อง 5 , 4 และ 3 จัดเตรียมสถานที่นั่ง
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูเวรยืนรับเด็ก นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
ช่วงที่พักกลางวัน ช่วยครูพี่เลี้ยงซ้อมเต้นให้เด็กนักเรียนเพื่อเปิดงานกีฬาสี
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
วันนี้ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
แข่งกีฬาวอลเล่ย์บอล ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอตัวมาที่โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
วันนี้ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม
แข่งกีฬาวอลเล่ย์บอล ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอตัวมาที่โรงเรียน


สัปดาห์ที่ 2

วันจันทร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
08.30 – 15.30 น. ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมสอบธรรมตรี ห้องสอบที่ 2 จำนวน 35 คน
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูเวรยืนรับเด็ก นักเรียนที่หน้าประตู 3
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
ช่วงเวลาว่างนอกเหนือจากการสอนไปทำเหรียญกีฬาที่ห้องพยาบาล โดยตัดสายคล้องคอ เจาะรู ตอกตาไก่
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
ช่วงเวลาว่างนอกเหนือจากการสอนไปทำเหรียญกีฬาที่ห้องพยาบาล
16.30 น. เดินทางกลับที่พักวันศุกร์ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
ช่วงเวลาว่างนอกเหนือจากการสอนไปทำเหรียญกีฬาที่ห้องพยาบาล
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ไปแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
แข่งขันเซปักตะกร้อหญิงทีมเดี่ยว

วันอังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ไปแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
แข่งขันเซปักตะกร้อหญิงทีมเดี่ยว


วันพุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ไปแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
แข่งขันเซปักตะกร้อหญิงทีมเดี่ยววันพฤหัสบดีที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ไปแข่งขันกีฬา ระดับภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง
แข่งขันเซปักตะกร้อหญิงทีมเดี่ยว
สรุป - วอลเล่ย์บอลหญิงได้เหรียญเงิน
- เซปักตะกร้อหญิงทีมเดี่ยวได้เหรียญเงิน


วันศุกร์ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 3
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
วันนี้ทำพิธีซ้อม งานกีฬาสี ขบวนพาเหรด ช่วยดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มสี
ครูพุ่มพวง อยู่สีเหลือง
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 4

วันจันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
ในช่วงเย็น ช่วยครูแดงจัดผ้า และจัดสถานที่บริเวณกองอำนวยการ
เตรียมสถานที่บริเวณกองอำนวยการ

18.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ตั้งขบวนพาเหรดกีฬาสี เขาวังเกมส์ ที่สนามกีฬากลาง จ. ราชบุรี
ดูแลขบวนร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน ดูแลนักเรียนที่เดินขบวนเด็กดีมีคุณธรรม ทำความดีถวายในหลวง ช่วยดูแลประจำสีเหลือง
ดูแลนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
ดูแลนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ
ช่วยครูพี่เลี้ยงทำโครงงานเตรียมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งทักษะวิชาการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
ดูแลนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ
ช่วยดูแลบริการน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้นักกีฬา ช่วยเป็นผู้จัดการทีม
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
ดูแลนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ
ช่วยดูแลบริการน้ำดื่ม เป็นกำลังใจให้นักกีฬา ช่วยเป็นผู้จัดการทีม
วันนี้คณะครูประชุมต้องยืนประตู ส่งนักเรียนกลับบ้าน
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 5

วันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
วันนี้ช่วยครูพี่เลี้ยงนำนักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก